arhivirati


arhivirati
vt pf/impf file (away) (-isati)
* * *
• file
• archive

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • arhivirati — arhivírati dv. <prez. arhìviram, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. arhìvīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. spremiti/spremati građu u arhiv 2. inform. pohraniti/pohranjivati kopiju programa ili podataka na neki medij radi… …   Hrvatski jezični portal

  • arhivírati — am dov. in nedov. (ȋ) dati, prenesti v arhiv: arhivirati dokumentacijsko gradivo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • arhivíranje — a s (ȋ) glagolnik od arhivirati: moderen sistem arhiviranja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika